Select Page

Den synlige sejlklub – Klubkonferencen 2017 handler om sejlklubben som synlig aktør i lokalområdet – blandt politikere, erhvervsliv, sponsorer, institutioner, lokalpresse og sociale medier.

program fredag

17.00  Ankomst og tjek ind

18.00  Sejlads og Klubliv – DIN fortælling er vigtig! Med input fra kommunikationseksperterne My Gaarde Andreassen (Center for Frivilligt Socialt Arbejde) og Jacob Fanth (Syddansk Universitet) fokuserer vi på, hvordan vi kan blive skarpere til at formidle vores personlige og inspirerende fortællinger om sejlads og klubliv. Forvent at blive udfordret og dygtigere på din personlige kommunikation

20.00  Middag

21.00 Flere unge sejlere – hvor er mulighederne? Med afsæt i den nyeste viden tager ungdomsforskeren Søren Østergaard (Center for ungdomsstudier) pulsen på nutidens aldersunge (de 13 til 25 årige) og livsunge (de 25 til 49 årige).  Oplægget sættes i en sejlklubs kontekst og der er b.la. fokus på hvordan man kan nå og engagere de unge.  Forvent at blive inspireret og udfordret, på dit syn på hvem de Unge er og hvad de synes er vigtigt

22.00  Netværk i baren

program lørdag

07.00  Løb, svøm og stræk ud
07.30  Morgenbuffet åbner
08.30  Tjek ind for lørdagsdeltagere

Husk – overnattende skal tjekke ud senest kl. 09.00

09.00 – 10.00 Fælles velkomst og start for alle deltagere med korte præsentationer af bla.:

  • Worlds 2018 Hør mulighederne for at Sejlklubberne kan være med som frivillige
  • Vild med vand Kort status på projektet og et kig på aktiviteter i 2018
  • Sejlsportsligaen Kort status og præsentation af nye tiltag, bl.a. ungdomsliga

Derefter præsenteres: Oceans of Hope – Ud i verden, ind i livet
At sejle er at leve – og at udleve sine drømme. Mikkel Anthonisen er sejler, læge og projektmager. Han har med Oceans of Hope sejlet jorden rundt med en besætning bestående af mennesker med multipel sklerose (MS). Erfaringerne fra Oceans of Hope har udvidet Mikkels perspektiv på, hvad det at sejle kan. Og hvad aktiviteterne på vandet rummer af muligheder for udfoldelse af vores potentialer i bred forstand, til berigelse af såvel den enkelte som fællesskabet. Ikke kun i sejlerverdenen, men som noget identitetsskabende, forankret ind i samfundet. Mikkel Anthonisen, skaber af sklerose-projektet Oceans of Hope, taler om, hvordan sejlklubber kan styrke deres egen fortælling gennem sejlernes fælles passion for havet

10.00 – 10.30  Pause og netværk
10.30 – 11.45  Modul 1*
11.45 – 13.00  Frokost
13.00 – 14.15  Modul 2*
14.15 – 14.45  Pause og netværk
14.45 – 16.00  Modul 3*
16.00 – 16.30  Fælles afrunding

* Se moduloversigt og præsentation af oplæg under punktet “klubkonferencens oplæg”

 

klubkonferencens oplæg

Download pdf med modulbeskrivelser her…

⚠ Dansk Sejlunions strategi 2017-2020
14:45 – 16:00 | Centersalen
Dansk Sejlunions nuværende strategi udløber med udgangen af 2018. Bestyrelsen ønsker at bruge denne workshop til at hente inspiration fra klubberne  til den kommende DS-strategi 2021. Som afsæt for workshoppen vil vi give et indblik i de tanker som bestyrelsen foreløbigt har i relation til den kommende startegi. Du finder den nuværende strategi her

Kommunikation og digitalt klubliv 

Nå medlemmer via sociale medier
10:30 – 11:45 + 13:00 – 14:15 | Lokale 0
Med viden og indsigt bliver klubbens Facebookside endnu bedre og sjovere. Forvent, at det nørdede bliver inspirerende og konkret, når du lærer, hvordan Facebook “tænker”, og hvordan I kan udnytte det som forening?
Oplæg: Jakob Lind Tolborg, cand.polyt., ph.d., stifter af Løbeklubben på Facebook og konsulent med fokus på idræt og sociale medier

Vild med vand – Lokal synlighed giver flere deltagere
13:00 – 14:15 | Lokale 4
Få en værktøjskasse fyldt med inspiration til, hvordan I får mere lokal synlighed. Birger Lenvig har mange års erfaring med at skabe synlighed som talsperson og gennem pressearbejde. En stor del af hans erfaring stammer fra samarbejde med frivillige og foreninger.
Oplæg: Birger Lenvig, konsulent, tidl. kommunikationschef i Ældresagen

Det digitale klubfællesskab
14:45 – 16:00 | Lokale 3
Der er internet overalt – også i sejlklubben og blandt medlemmerne. Kom med på en rejse ind i det digitale klubfællesskab. Forstå betydningen af, at medlemmerne er online og forbundne  24/7. Vær med til at debattere, hvilke udfordringer og muligheder udviklingen skaber.
Oplæg: Martin Hedal, cand. mag. i medievidenskab, freelance kommunikatør og projektleder, bl.a. med erfaring fra IDAN og Dansk Orienterings-Forbund

 

Sport, udvikling og kvalitet

Aftenmatch med liv og læring
10:30 – 11:45 | Lokale 17
I mange sejlklubber er den ugentlige aftenmatch en hjørnesten i klubbens sportslige udfoldelser – og det er op til sejlerne selv at blive dygtigere. Kan det gøres på en anden måde? Få inspiration til, hvordan klubben aktivt kan bruge kapsejlads til at dygtiggøre sejlere og få flere på vandet.
Oplæg: Peter Hansen, 49er-landstræner, Henrik Toft, Danske H-bådssejlere, og Søren Ottosen, Amtoft Lystbådelaug  

Ohøj – Tag Jean Côté med i jollen!
13:00 – 14:15 | Lokale 17
Få nye vinkler på aktiviteter for børn og unge. Hør mere om, hvordan klubben skaber udvikling ved at arbejde struktureret med ambitioner og kvalitet. Få et forskningsbaseret teoretisk og praktisk perspektiv på, hvad der virker og hvorfor – herunder nye input fra professor Jean Côté, en af de førende forskere inden for talentudvikling.
Oplæg, workshop og paneldebat: Nicolas Brandt Hansen, klubkonsulent i Dansk Sejlunion, faciliterer mødet. I panelet deltager Bent Niss, NWK, Ditte Juel, Skolerne i Oure, og Peter Hansen, 49er-landstræner, Dansk Sejlunion  

Sejlsportsliga og ungdomsliga i sejlklubben
14:45 – 16:00 | Lokale 17
Ligaen står foran sin femte sæson. Mere end 45 klubber har deltaget indtil nu. Her præsenteres det nyeste ligatiltag – ungdomsligaen. Få også de bedste tips fra ligaklubberne i forhold til at skabe synlighed og aktivitet omkring klubbens liga engagement.
Oplæg: Peter Wolsing, projektleder for Sejlsportsligaen, og repræsentanter fra forskellige klubber, der deltager i Sejlsportsligaen

 

Synlig ledelse

Klubledelse, kommunikation og klubudvikling
10:30 – 11:45 | Lokale 3
Fire kendetegn er gennemgående for klubber, der lykkes med udvikling.
1. De arbejder med involverende og udadrettet kommunikation
2. De arbejder med fælles retning
3. De er i besiddelse af mod
4. De arbejder strategisk og proaktivt
Oplægget stiller skarpt på, hvordan disse kendetegn kommer til udtryk – og hvordan man kan arbejde med dem i praksis.
Oplæg: Christian Røj Jørgensen, cand. scient. i idræt, SDU, og forskningsassistent

Fra idé til virkelighed – om kommunikation og lederskab
13:00 – 14:15 | Lokale 15
Oceans of Hope opstod som en idé og endte med at blive til virkelighed. At realisere gode ideer kræver både synlig ledelse og aktiv kommunikation. Hør om, hvordan man motiverer og engagerer frivillige, netværk og sponsorer for at nå sine mål. Oplægget rummer cases til inspiration og dialog mellem deltagerne.
Oplæg: Mikkel Anthonisen, sejler, læge og stifter af Oceans of Hope

Vild med Vand – Hvordan motiveres en hel by til at være frivillig?
14:45 – 16:00 | Lokale 4
Kom og hør, hvordan det er lykkedes Kerteminde at rekruttere og motivere en hel by af frivillige til at være gode værter og tage imod de mange lystsejlere, der hvert år besøger Kerteminde Marina. Få inspiration til, hvordan man synliggør muligheder og opgaver – og matcher dem med frivillige kræfter.
Oplæg: Else Møller, tidl. borgmester i Kerteminde, formand for foreningen Turismens Venner

 

Synlige tilbud og fyldte klubbåde 

Tursejlads, maritim dannelse og synlighed
10:30 – 11:45 | Centersalen
Jesper Henriksen fra Skolerne i Oure kommer med et friskt bud på, hvad sejlklubben anno 2017 skal kunne, hvis den vil være en attraktiv mulighed for (især) de unge sejlere (18 – 40 år). Oplægget tager afsæt i ny viden om aldersgruppen og deres ønsker i forhold til outdoor og fællesskaber, ligesom Jespers erfaringer fra bl.a. Oure-kurset Danmark Rundt kommer i spil.
Oplæg: Jesper Henriksen, erfaren sejler og leder af sejladslinjen ved Skolerne i Oure  

Den aktive sejlklub
13:00 – 14:15 | Lokale 3
Mød Thurø Sejlklub og hør om to forskellige aktiviteter, der ugentligt får mere end 75 medlemmer på vandet i klubbens både. Pigesejlerne fortæller om deres aktiviteter, organisation og de små greb, der skaber udvikling for den enkelte og et fællesskab for alle.
Sejl og studer fortæller om at få unge, nye sejlere i bådene. Endelig fortæller klubbens grejansvarlige om balance i både økonomi og vedligehold, herunder brug af grejet på betryggende vis..
Oplæg: Susanne, Johan, Kristoffer, Henrik og Bjerne fra Thurø Sejlklub        

Globale trends – nye muligheder
14:45 – 16:00 | Lokale 15
Morgendagens forbrugere søger fleksibilitet, tilgængelighed og oplevelser. Hvordan kan sejlklubben drage fordel af nye trends inden for oplevelses- og deleøkonomi på vandet – og derigennem forbedre sit tilbud til medlemmerne? Hør også om ´de nye tendensers betydning for måden, hvorpå sejlklubben samarbejder med sponsorer.
Oplæg: Jonas Høgh-Christensen, OL-sejler, iværksætter m.m. fortæller om, hvordan han gennem World Sailing, Dansk Sejlunion, KDY og Boatflex – med afsæt i globale trends – arbejder på at skabe nye rammer for flere aktive sejlere på vandet

 

Lokal politik og relationer

Vild med Vand – Kommuner der ser blåt!
10:30 – 11:45 | Lokale 4
Hvordan er Vild med Vand og Havnens Dag interessant i et kommunalt perspektiv? Kom og få inspiration til, hvordan man lokalt kan skabe samarbejde med kommunen.
Hør om erfaringer fra Frederikshavn Kommunes projekt ”Ej blåt til pynt” og bliv inspireret af  Aabenraa Kommunes engagement og flerårige opbakning til Havnens Dag.
Oplæg: Gitte Hyttel Skrubbeltrang, chefkonsulent, Frederikshavn Kommune, og Thomas Bjørn-Lüthi, kultur og fritidskonsulent, Aabenraa Kommune 

Nye muligheder for klubbens bygninger og faciliteter
10:30 – 11:45 | Lokale 15
Med ændring af Naturbeskyttelsesloven og Planloven i juni 2017 er der givet mere rum til friluftsliv og turisme inden for strandbeskyttelseslinjen. Det kan have betydning for klubber med beliggenhed på havne eller strande, hvis de skal i gang med at bygge eller renovere.
Få overblik og dyk ned i de konkrete muligheder, der gælder for sejl- og windsurfklubber.
Oplæg: Margit Lund Kristensen, fuldmægtig i Kystdirektoratet

Set udefra – hvad er sejlklubbens rolle i lokalsamfundet?
13:00 – 14:15 | Centersalen
Bliv klogere på, hvordan en sejlklub ser ud med kommunale briller. Hvilke muligheder rummer klubben? Og hvordan kan klubben positionere sig i det lokale fritids- og foreningsliv? Oplægget rummer konkrete tips og idéer til, hvordan man som sejlklub kan tænke i samarbejde og muligheder med kommune og det øvrige foreningsliv.
Oplæg og debat: Jesper Gemmer, by- og havneudviklingschef, Horsens Kommune, Kurt Smidt, fritidschef, Kolding Kommune, Lasse Lyck, PA-konsulent, DIF

aktiviteter i lobbyen

I pauserne lørdag (kl. 10.00–10.30, 12.30–13.00, 14.15–14.45) kan du møde følgende…

Worlds 2018
Holdet bag Worlds 2018 fortæller om, hvordan sejlklubber og deres medlemmer kan være med på havnen i Aarhus under VM. Hør også om mulighederne for at være med som frivillig – eller om øvrige aktiviteter i byen og på havnen.

Vild med Vand
Næsten 90 havne er med i Vild med Vand, der også står bag Havnens Dag. Hør om mulighederne ved at være med – eller få indblik i erfaringer fra medvirkende havne og klubber.

SejlSikkert 
Hvad er SejlSikkert, og hvordan kan det skabe værdi i din sejlklub? Hør bl.a. om netværket af SejlSikkert-ambassadører, -instruktører og butiksambassadør, der arbejder for at øge sikkerhedskulturen blandt sejlere og fiskere.

Manage2sail 
Få styr på stævnet. Præsentation af mulighederne i programmet Manage2sail. Guide til de forskellige faser i at sætte et stævne op fra start til slut.

Kapsejladsleder – en karrierevej for sejlere 
Kapsejladsleder, er det noget for dig? Få overblik over de kompetencer, der er i spil på kapsejladsbanen – og se hvilke kurser og stævner, der er første skridt på vejen.

Sejlsportsliga 2018
Mød Ligaforeningen og bliv opdateret på Sejlsportsligaen. Hør mere om de kommende sæson 2018, hvor en ungdomsliga bliver det nyeste tiltag. Få en snak om, hvordan også din klub kommer med i ligaen.

Sejlerskole og ny uddannelse 
Få mere at vide om de nye fritidssejleruddannelser. Og få inspiration til udvikling af sejlerskolens aktiviteter. Hør også om Dansk Sejlunions første erfaringer som udsteder af duelighedsbeviser og speedbådskørekort.

Aktiviteter, kurser og koncepter  
Få overblik over, hvad Dansk Sejlunion tilbyder af kurser og uddannelser i 2017/18. Hvad er mulighederne for børn og unge, eller hvad der skal til for at starte windsurf- eller SUP-aktiviteter? Få et bud på, hvordan Dansk Sejlunion kan bidrage til at udvikle klubbens aktiviteter.

Dansk Sejlunions bestyrelse 
Mød sejlunionens bestyrelse i lobbyen til en snak om indsatser, prioriteringer, nye idéer, klubliv og meget mere.