Select Page

Med ”den aktive sejlklub” som tema byder Dansk Sejlunion klubber og frivillige fra hele landet velkommen til Klubkonferencen 2018 – i Vingsted fra fredag den 16. til lørdag den 17. november

}

16.-17. november

Vingsted Centret

program fredag

16.30-17.00  Ankomst og tjek ind i Vingsted

17.30-20.15  Fælles velkomst i Centersalen ved formand Line Markert. Præsentation af aftenens fire temaer: Klubledelse, Sejlerskole, Ungdom og Liga.

Herefter workshops, hvor alle deltagere vælger sig ind på ét af temaerne:

Klubledelse: Den aktive klub og innovation – Centersalen
Workshop for ildsjæle, udvalgsaktive og bestyrelsesmedlemmer om innovation. Idrættens InnovationsLab præsenterer en række bud på, hvordan klubber kan arbejde metodisk med innovation, tænke nyt, sætte sig ambitiøse mål, lægge en plan – og indfri målene.

Inspiration til efter workshoppen

Sejlerskole: Sæt præg på din og fremtidens sejlerskole – Lokale 0
Vi samler sejlerskoleledere og instruktører for at dele erfaringer, succeser og udfordringer fra den seneste sæson. Vi kigger også frem og drøfter nogle af de muligheder og udfordringer, som sejlerskolerne står med – bl.a. rekruttering af instruktører og konvertering af elever til aktive klubmedlemmer.

Ungdom: Sports- og talentnetværket – evaluering og fremtid – Lokale 17
Workshop for trænere, instruktører, ungdomsledere og frivillige i klubber og klasser, som har aktiviteter for unge. Som deltager får du en masse konkret viden og inspiration med udgangspunkt i to hovedpunkter:

  1. Evaluering af sejlads- og træningsaktiviteter i klubber og ved stævner i 2018
  2. Målsætning og planlægning for sæson 2019

På mødet fastlægger deltagerne principper for det kommende års aktiviteter, og der præsenteres et budgetoverblik.

Liga: Hvad lærte vi i 2018 – hvad skal der ske i 2019?  – Lokale 15
Ligamødet handler om at evaluere og lære af 2018-sæsonen – og samtidig tage det bedste med videre til 2019. Spørgsmål på dagsordenen er blandt andre:

  1. Deltagerbetaling (højere eller lavere i 2019?).
  2. Stævnesetup (større eller mindre, flere eller færre?).
  3. Regler (er der behov for justeringer?).
  4. Youngsters og WOW (hvad skal der ske i 2019?).

Målgruppen for mødet er ligaansvarlige og alle andre interesserede. Mødeledere: Nynne Amundsen og Peter Wolsing (Sejlsportsligaen)

20.15  Middag

21.30 Kongen af Cold Hawaii – Centersalen
Egentlig ligger Klitmøller i Udkantsdanmark. Men takket være Finn Jorsal, medskaber af Cold Hawaii, er Klitmøller kendt så langt væk som Californien, Australien og på det varme Hawaii. Kom og mød manden, de kalder Kongen af Cold Hawaii – og hør, når han fortæller om, hvordan du skaber stærke klubber ved at være ambitiøs, ved atbruge stedbundne potentialer og ved at opbygge stærke partnerskaber og levende fællesskaber.

22.30  Netværk i baren

program lørdag

07.00  Løb, svøm og stræk ud
07.30  Morgenbuffet åbner
08.30  Tjek ind for lørdagsdeltagere

Husk – overnattende skal tjekke ud senest kl. 09.00

09.00 Fælles velkomst i Centersalen og kort introduktion til dagens program

09.10 Fælles oplæg i Centersalen:

Hvad er vigtigt for de nye (og de nuværende) klubmedlemmer?
Idrættens Analyseinstitut har i en årrække arbejdet med at kortlægge danskernes idrætsvaner. Instituttet har gennem flere store analyser fået et indgående kendskab til, hvad der har betydning for nuværende medlemmer – foruden indsigt i trends, der har betydning for danskernes valg af fritidsaktiviteter. I oplægget præsenteres nogle af de pointer, som en klub skal kende, når man positionerer sig i konkurrencen om de nye og de nuværende medlemmers gunst.  Oplægsholder: Maja Pilgaard, konst. direktør i Idrættens Analyseinstitut.

10.00 – 10.50: Speeddating – korte intro’er til dagens moduler – se program med moduloversigt

11.00 – 15.45: Moduler – se program med moduloversigt

15.45 – 16.00: Fælles afslutning i Centersalen ved formand Line Markert – med kort opsummering og kommende milepæle

 

 

Fill out my online form.