Select Page

Eventyr, Udvikling og Fællesskab – Tema for Klubkonferencen 2019
Vingsted 15. og 16. november.

 

Temaet for årets Klubkonference er ”Eventyr, Udvikling og Fællesskab”. Dansk Sejlunion inviterer klubber og frivillige fra hele landet til Vingsted fredag den 15. og lørdag den 16. november.

Fredagens program begynder kl. 17.00 og giver mulighed for at deltage i én ud af fem forskellige workshops. Senere fredag aften inviteres til et fælles oplæg og gode muligheder for aftenhygge.

Lørdagens program starter 09.00 og vil være delt op i fem hovedspor omkring temaerne – De unge sejlere, Sejlklubben i vækst, Aktiv klubledelse, Sejlerskole i udvikling og Kapsejlads for alle.

}

15.-16. november

Vingsted Centret

PROGRAM FREDAG

16.30-17.00  Ankomst og tjek ind i Vingsted
17.00-17.15  Velkomst i Centersalen
17.15-19.45  Workshops på Klubkonferencen
20.00-21.00  Middag
21.00-22.00  Kurs mod eventyret – Centersalen

Workshop – Fremtidens sejlerskole
I 2018 overtog Dansk Sejlunion myndighedsområdet på fritidssejleruddannelserne. Det rejser spørgsmålet: Hvordan skal fremtidens sejlerskole ser ud?
Skal vi lave korte “heldags”-sejlerskoler i sommerferien? Skal duelighedsundervisningen modulopdeles? Skal undervisningen gøres online?
Der er mange spørgsmål, som kan og skal stilles. Kom og del jeres erfaring og holdninger!
v/Urd Kornø Rasmussen, Dan Cort Jørgensen og Duffy Villumsen

Workshop – Ungdomsmiljøer der tiltrækker og fastholder
Få inspiration til faktorer, der får børn og unge til at blive ved med at sejle. Det handler bl.a. om kultur, relationer, træning og uddannelse – som uddybes via korte oplæg med Team Danmark, Snekkersten Skotterup Sejlklub og Dansk Sejlunion. Med god mulighed for at arbejde med egne klubber undervejs.
v/Magnus Wonsyld (Team Danmark), Michael Melby (Snekkersten Skotterup Sejlklub), Marie Louise Brøndum Svendsen og Jan Christiansen (begge Dansk Sejlunion)

Workshop – Fra nysgerrig til engageret klubmedlem
Vejen kan være lang fra nysgerrig og interesseret måske-sejler til permanet og engageret klubmedlem, som ikke bare er på gennemtræk. Workshop med fokus på at gøre det nemmere at blive en del af klubbens fællesskab. Dansk Kano og Kajak Forbund kommer og præsenterer en række værktøjer, som virker i praksis! Workshoppen veksler mellem oplæg og fordybelse i egen sejlsklubs muligheder.  v/ Vasant Kotak (Bevæg dig for livet – Kano og Kajak), Henrik Tang og Leon Träger (Dansk Sejlunion)

Workshop – Nyt om Liga, WOW, Youngsters og eSailing
Ligaforeningen indbyder til workshop med fokus på nutid og fremtid: Sejlsportsligaen på vej mod sæson syv – stadig flere WOW-sejlere – Youngsters med nye tiltag. Også om nyt om opstart af eSailing. Kom og del erfaringer, oplevelser og tanker, der kan bidrage til at udvikle Liga-familien i 2020 og frem.
v/Ligaforeningen m.fl.

Workshop – Etisk kodeks – et kompas til god opførsel
Hvad definerer god opførsel? Workshop, der introducerer ideen om et etisk kodeks for god og ordentlig adfærd i sejlklubben og ved kapsejladser. Kom og deltag i åben debat om muligheder og begrænsninger – og vær med til at udstikke rammer for et samlende etisk kodeks i Dansk Sejlunion.
v/Christian Lerche (Dansk Sejlunion) m.fl.

 

Kurs mod eventyret

Dansk Sejlunion ønsker at udvikle tilbud, der fokuserer på navigation, sømandskab, natur, oplevelse og fællesskab. Det handler om at åbne døre til sejlsporten for især børn og unge, der søger noget andet end kapsejlads. Her kalder vi det eventyr.

Uge 29 Ungdomscruise – samler hver sommer over 100 unge, der drager på et ugelangt togt, hvor det handler om oplevelse, fællesskab og sejlerglæde. Mød de unge, der indleder med en fortælling om cruisets indhold og værdier – og hør om deltagere, der søger eventyret og de særlige fælleskaber, som Uge 29 Ungdsomscruise byder på.

Jesper Henriksen fra Skolerne i Oure – har årelang erfaring med at udvikle ideer og tilbud, der fanger tidens strømninger blandt unge – “Danmark Rundt”-togtet er et godt eksempel. Kom og få et inspirerende og provokerende indspark, hvor Jesper Henriksen udfordrer sejlklubbernes tilgang til unge sejlere.
Programmet er med forbehold for ændringer.

PROGRAM LØRDAG

07.00  Løb, svøm og stræk ud
07.30  Morgenbuffet åbner
08.30  Tjek ind for lørdagsdeltagere
09.00  Velkomst i Centersalen
09.10  Fælles oplæg fra Dansk Klatreforbund – Centersalen
10.00  Moduler (se program)
12.30  Frokost
13.15  Moduler (se program)
16.00  Tak for denne gang – Centersalen

Husk – overnattende skal tjekke ud senest kl. 09.00

Lørdagens program kan hentes i PDF her

Fill out my online form.